• http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_5.jpg?????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_4.jpg????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_11.jpg?????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_6.jpg
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_2.jpg?????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_9.jpg
 • 3DS Max - Vray and other software
 • 3DS Max - Vray - Photoshop
 • 3DS Max - Vray and other software
 • Photoshop - Real Pics
 • 3DS Max - Vray and other software
 • Robotic Hand: Real Movie - After Effects

نقد و بررسی فیلم ها

گرافیک کامپیوتری

Print

« کاربرد انیمیشن های 3 بعدی در ساخت جلوه های ویژه سینمایی »

 

             به جرات می توان گفت یکی از ارکان مهم و کلیدی "جلوه های ویژه انیمیشن 3 بعدی، انیمیشن سه بعدی، جلوه های ویژه بصری، جلوه های ویژهکامپیوتری"، "انیمیشن های 3 بعدی" می باشند که با استفاده از نرم افزار های گرافیکی 3 بعدی تولید می گردند. می توان با استفاده از آنها اکثر اشیاء و کاراکترهای واقعی موجود در فیلم یا دنیای پیرامونمان را ساخت و سپس آنها را در هر صحنه ای که مایل باشیم استفاده کنیم و به این ترتیب هزینه های و مدل سازی سه بعدی، سه بعدی سازیخطرات دنیای واقعی را فراموش کنیم. برای نمونه فرض کنید می خواهیم در یک صحنه از فیلمی یک خودروی بسیار گران قیمت را منفجر کنیم خوب واضح است که انجام اینکار در دنیای واقعی هم گران است و هم خطرات فراوانی دارد.

اما می توان آنرا در یکی از نرم افزار های 3 بعدی مانند 3DS Max ساخت و سپس از محلی که میخواهیم خودرو در آن منفجر شود فیلم برداری کرده و با استفاده از نرم افزار های Compositing مانند Fusion یا After Effect این تصاویر را ترکیب کرد و بدون خطر و با کمترین هزینه صحنه مورد نظر را ساخت.  اما اینکار مستلزم صرف زمان برای ساخت خودروی مورد نظر در یکی از نرم افزار های 3 بعدی و ساخت مواد مورد نیاز جهت رنگ بدنه خودرو، نورپردازی مناسب با صحنه واقعی که فیلم برداری شده است، ساخت انیمیشن انفجار به گونه ای که تا حد ممکن شبیه به واقعیت باشد و در نهایت رندرسازی و تهیه خروجی برای استفاده در نرم افزار های Compositing می باشد. پس از اتمام مراحل ساخت خودرو 3 بعدی و فیلم برداری از محلی که قرار است انفجار در آن صورت پذیرد نوبت به Composit کردن می رسد که توسط کاربر حرفه ای نرم افزار های نام برده شده برای این منظور انجام می پذیرد و خروجی نهایی کار جهت استفاده در تدوین فیلم گرفته می شود. حال که به اهمیت انیمیشن 3 بعدی در "ساخت جلوه های ویژه" پی بردیم به روال کار این دسته از نرم افزار های گرافیکی می پردازیم.