• http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_5.jpg?????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_4.jpg????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_11.jpg?????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_6.jpg
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_2.jpg?????
 • http://www.royalvfx.com/images/royal_pics/slideshow/showcase_9.jpg
 • 3DS Max - Vray and other software
 • 3DS Max - Vray - Photoshop
 • 3DS Max - Vray and other software
 • Photoshop - Real Pics
 • 3DS Max - Vray and other software
 • Robotic Hand: Real Movie - After Effects
Print

« Visual Effects | جلوه های بصری »


Every High Quality visual effect in movies: CG Character in real scene, interactive, set extension, crowd , Destruct , Explosion, Fire, Water , Air ...

از تمهیدات سینمایی و تروکاژ سال های اولیه سینما و مخصوصا سال 1903 و اطراف آن به عنوان مبدا تروکاژ سینمای هالیوود و جهان ، جلوه های ویژه بصری ( و یا هر اسم دیگری ) با یک هدف و با روش های مشخصی به وجود آمده اند . پایه و اساس این روش ها تا به امروز نیز همان ریشه اولیه خود را دارند اما با شمایل و پرداختی امروزی تر ، با تکنولوژی عجیب تر و مقیاسی بزرگتر . به منظور ارائه جلوه های بصری واقعی تر و منحصر به فرد تری که در خدمت داستان گویی و نگاه کارگردان باشد می بایست ریشه های این صنعت و هنر و همچنین عرصه های مختلف سینما را در قدم اول مسلط بود و سپس با استفاده از نیرو ها و تکنولوژی های امروزی ، هم پای همکاران خارجی خود در این مقوله گام برداشت .

خدمات ما در جلوه های ویژه بصری با اولویتی در جذب پروژه های سینمایی و تلویزیونی به این ترتیب می باشند :

- ایجاد و خلق کاراکتر کامپیوتریCG

- تلفیق کاراکتر و اشیاء کامپیوتری با محیط واقعی و فیلم بدون محدودیت های چشم گیر

- فضا سازی و ساخت دکور های عظیم و قراردادن کاراکتر های واقعی در آن فضاها به شکلی کاملا رئال

- تمهیدات ویژه قابل استفاده در فیلم های علمی - تخیلی که بر پایه واقعیت و یا تخیل کامل بنا شده باشند چون آب و خاک و آتش تا نیروهای لیزری ، معلق در فضا و  ...

- تکثیر جمعیت با حرکت جمعیت و دوربین با امکاناتی چون ورود و خروج جمعیت ، حرکت و ایست آن جمعیت ، برخورد ، تعامل ، سبقت و موارد دیگر...

- ایجاد و ساخت انواع تصادف و حرکات فیزیکی از اجسام و وسایل واقعی در فیلم که در واقعیت به سختی امکان پذیر می باشد ، همچون تصادف دو ماشین بسیار مدل بالا

- بازی با حیوانات در هر سطحی ، حیوانات کوچکی چون مگس و زنبور تا گاو و فیل و ... ( خلق سه بعدی و ترکیب با محیط واقعی و طراحی و ارائه مسیر مناسب برای ساخت ربات ، ماکت و موارد مورد نیاز سر صحنه )

- افکت ذره ای و ذرات از آتش و انفجار های مهیب و عظیم تا ایجاد دود و مه و خاک و گردباد و افکت های عظیم باد و تاثیر این موارد بر اجسام و وسایل واقعی ( شبیه سازی ) و همچنین افکت های آب ، دریا و اقیانوس و مواردی شبیه به آن . باران و برف ، بهمن و ...

- ایجاد افکت های مرتبط با انسان ، همچون برخورد های شدید و جدا شدن بخشی از بدن ، سوختن و جدا شدن ، خون های زیاد ، ایجاد زخم ، تغییر موارد در چهره ، جابه جایی صورت ، وورد و حرکت حشره و خارج شدن ( میکروب ) از بدن و ...

- طراحی و اجراء حرکات عجیب دوربین ، همچون عبور از سوارخ های مختلف ( کلید در، درز دیوار و ... ) ، از داخل شیشه و ...

- حذف اشکالات به وجود آمده در فیلم و تصحیح موارد ( به عنوان مثال وجود بوم در مواردی که حرکت خاص دارد ، روی پارچه ، آب و ... )

و موارد بسیاری که در خدمت فیلم نامه و خلاقیت و نظر فیلم نامه نویس و کارگردان می توان از جلوه های ویژه بصری و این نیروی عظیم استفاده نمود.